Oyak Tandoğan Ordu Pazarı

OYAK Tandoğan Ordu Pazarı Mağazası
NEPRTCROYK001
Doküman
OYAK Tandoğan Ordu Pazarı Mağazası
NEPRTCROYK002
Doküman
OYAK Tandoğan Ordu Pazarı Mağazası
NEPRTCROYK003
Doküman
OYAK Tandoğan Ordu Pazarı Mağazası
NEPRTCROYK004
Doküman
OYAK Tandoğan Ordu Pazarı Mağazası
NEPRTCROYK005
Doküman
OYAK Tandoğan Ordu Pazarı Mağazası
NEPRTCROYK006
Doküman
OYAK Tandoğan Ordu Pazarı Mağazası
NEPRTCROYK007
Doküman
OYAK Tandoğan Ordu Pazarı Mağazası
NEPRTCROYK008
Doküman
Oyak Tandoğan Ordu Pazarı Yarışma Projesi Maketi. Kuşbakışı görünüm.
NEFAYOT001
Fotoğraf
Oyak Tandoğan Ordu Pazarı Yarışma Projesi Maketi. GMK Bulvarı cephesi.
NEFAYOT002
Fotoğraf