Arşiv Hakkında

Nejat Ersin Arşivinden bir köşe

Nejat Ersin’in 50 yıla yaklaşan meslek pratiğinin izlerini oluşturan malzeme ile mimarın gündelik ve sosyal hayatına dair bazı ilave dokümanlar, Nisan 2017’de eşi Perihan Ersin ve onun vefatından sonra Ocak 2018’de aile bireyleri tarafından Mimarlar Derneği 1927’ye bağışlandı. Derneğin devraldığı koleksiyon, 1951-1994 dönemine tarihlenen 150'den fazla projeye ait elle çizilmiş 2500’den fazla proje paftasını; mimarın kariyerini ve yaşamını gözler önüne seren 3000'e yakın fotoğrafı; 500 adet kitap ve dergiyi; az sayıda olmak üzere proje notu, yazışma, yazı taslakları, sulu boya ve karakalem çizimler gibi belgeleri; ödül plaketleri, yazı-çizi setleri ve fotoğrafçılık için teknik araçlar gibi nesneleri içeriyor. Dolayısıyla koleksiyon, Nejat Ersin’in yaşamıyla birlikte ördüğü mimarlığını ya da mimarlıkla iç içe geçen yaşamında birikenleri bir arada sunuyor. Mimarlar Derneği, Ersin’den kalan bu birikimi öz kaynaklarıyla yürüteceği bir proje olarak ele aldı1 ve arşivi kurarken, arşivin zenginliğini etkinlikler yoluyla tanıtma çalışmalarını paralel olarak sürdürdü.2 Aynı zamanda Dernek mekânında bir düzenlemeye gidilerek bu mirasın bir arada tutulduğu bir bölüm oluşturuldu.

Nejat Ersin arşivinin kapsamlı ilk sunumu, Derneğin 93. kuruluş yıldönümünde 18 Şubat 2020’de, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan “Mimar Nejat Ersin” Sergisi aracılığıyla yapıldı.3 Sergide, Nejat Ersin’in mesleki ve kişisel arşivinden ‘fragmanlar’la serbest bir şekilde örülen kronolojik yaşam öyküsü esası oluştururken, çeşitli zamanlarda Nejat Ersin ile yapılan söyleşilerin sesli ve görüntülü kayıtları sergiyi destekledi. Sergi içeriğinin bir yayınla kalıcı hale getirilmesi ve yapılı çevreyle ilgilenen bağımsız araştırmacıların, lisansüstü çalışmalar yürütenlerin ve akademisyenlerin koleksiyona erişimini kolaylaştırmak için bir veri tabanı oluşturma çalışmaları Kasım 2020 itibariyle tamamlandı.

 


1 Nisan 2017'den bu yana Selda Bancı'nın koordinatörlüğünü üstlendiği projede, mimarlık ve/ya mimarlık tarihi alanında lisansüstü çalışmalarına devam eden araştırmacılar, arşivin sayısallaştırma, tasnif ve kataloglama çalışmalarını Mimarlar Derneği’nde yarı-zamanlı görev yaparak yürüttüler: Zeynep Gür (22.03.2017-30.06.2017), Nesrin Erdoğan (03.07.2017-30.08.2018), Caner Arıkboğa (02.01.2019-30.03.2019) ve Cem Dedekargınoğlu (15.03.2019-30.06.2020).

2 22.05.2018’de Selda Bancı ve Nesrin Erdoğan tarafından yapılan “Nejat Ersin Arşivi Ön-izleme” başlıklı sunumu ve 14.01.2020’de Beril Kapusuz Balcı, Duygu Tüntaş ve Oğuz Karakütük tarafından gerçekleştirilen “Fosforlu Salı” başlıklı etkileşimli akşamı bu anlamda anabiliriz.

3 Düzenleyen Mimarlar Derneği 1927 Küratör Selda Bancı Düzenleme Kurulu Lale Özgenel, Rana Ünsal Ildız, Neris Parlak Temizel, Selda Bancı, Şuayip Çavuşlar Sergi Tasarımı Oğuz Karakütük & Nazlı Deniz Oğuz, Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyesi Arşivler Mimarlar Derneği 1927 – Nejat Ersin Arşivi, Mimarlar Derneği 1927, Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü, Sivil Mimari Bellek Projesi, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ankaraʼda İz Bırakan Mimarlar Projesi Güncel Fotoğraflar Oğuz Karakütük, Beril Kapusuz Balcı, Duygu Tüntaş Güncel Fotoğraf Çekimleri Koordinasyonu Cem Dedekargınoğlu Destek ve Koordinasyon Nurcihan Doğmuş, Cem Dedekargınoğlu, Feryati Malatyalı Baskı Tuna Dijital