Oyak Tandoğan Ordu Pazarı Yarışma Projesi Maketi. Kuşbakışı görünüm.

Oyak Tandoğan Ordu Pazarı Yarışma Projesi Maketi. Kuşbakışı görünüm.
NEFAYOT001
Fotoğraf