8x17

Oyak Tandoğan Ordu Pazarı Yarışma Projesi Maketi. Kuşbakışı görünüm.
NEFAYOT001
Fotoğraf