23

30 Proje: 31: OYAK Tandoğan Alışveriş Merkezi
NEPR30POYK002
Doküman
30 Proje: 31: OYAK Tandoğan Alışveriş Merkezi
NEPR30POYK003
Doküman
Oyak Tandoğan Ordu Pazarı Yarışma Projesi Maketi. Kuşbakışı görünüm.
NEFAYOT001
Fotoğraf
Oyak Tandoğan Ordu Pazarı Yarışma Projesi Maketi. GMK Bulvarı cephesi.
NEFAYOT002
Fotoğraf