Oyak Tandoğan Ordu Pazarı Yarışma Projesi Maketi. GMK Bulvarı cephesi.

Oyak Tandoğan Ordu Pazarı Yarışma Projesi Maketi. GMK Bulvarı cephesi.
NEFAYOT002
Fotoğraf