Yazışmalar

Nejat Ersin tarafından Bayındırlık Bakanlığı'na havalimanı projeleriyle ilgili yazılan dilekçe.
NEBAYZŞ008002
Fotoğraf
Nejat Ersin Mimarlık Bürosu'nda yıllar içinde çalışmış personel listesi.
NEBAYZŞ016001
Fotoğraf
Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketi (TELGAS) tarafından İhsan Çelen'e kesilen gaz sarfiyat makbuzu.
NEBAYZŞ001
Fotoğraf
Nejat Ersin tarafından TRT Genel Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış yazı.
NEBAYZŞ002
Fotoğraf
Nejat Ersin Mimarlık Bürosu defterinin 1975 yılı noter tasdiki.
NEBAYZŞ003
Fotoğraf
Nejat Ersin Mimarlık Bürosu'nun mali durum bildirisi.
NEBAYZŞ005
Fotoğraf
Nejat Ersin tarafından Bayındırlık Bakanlığı'na havalimanı projeleriyle ilgili yazılan dilekçenin taslağı.
NEBAYZŞ007
Fotoğraf
Nejat Ersin tarafından Bayındırlık Bakanlığı'na havalimanı projeleriyle ilgili yazılan dilekçe.
NEBAYZŞ006001
Fotoğraf
Nejat Ersin tarafından Bayındırlık Bakanlığı'na havalimanı projeleriyle ilgili yazılan dilekçe.
NEBAYZŞ006002
Fotoğraf
Nejat Ersin tarafından Bayındırlık Bakanlığı'na havalimanı projeleriyle ilgili yazılan dilekçe.
NEBAYZŞ008001
Fotoğraf