mimarlık bürosu

Nejat Ersin Mimarlık Bürosu'nda yıllar içinde çalışmış personel listesi.
NEBAYZŞ016001
Fotoğraf
Nejat Ersin tarafından Bayındırlık Bakanlığı'na havalimanı projeleriyle ilgili yazılan dilekçe.
NEBAYZŞ008002
Fotoğraf
Nejat Ersin Mimarlık Bürosu defterinin 1975 yılı noter tasdiki.
NEBAYZŞ003
Fotoğraf