talim

Talim alanında Nejat Ersin ve bir grup asker
NEFAYSU096
Fotoğraf
Nejat Ersin ve altı asker talim alanında.
NEFAYSU070
Fotoğraf
Nejat Ersin askerde talimde. Bir asker kendisine ve bir arkadaşına selam duruyor.
NEFA004016
Fotoğraf
Tek sıra dizilmiş tüfekli askerler. Üçüncü sırada Nejat Ersin.
NEFAGSA038
Fotoğraf
Bir grup arkadaşıyla Nejat Ersin bir kum yığını üzerinde
NEFAGSA039
Fotoğraf
Bir grup asker çayırlık bir yamaçta.
NEFAGSA040
Fotoğraf
Çayırlarda uzanan bir grup asker.
NEFAGSA049
Fotoğraf
Nejat Ersin talim alanında bir askerle selamlaşıyor.
NEFAYSU007
Fotoğraf
Nejat Ersin ve üç asker talim alanında oturuyor.
NEFAYSU008
Fotoğraf
Nejat Ersin ve bir grup asker talim alanında.
NEFAYSU009
Fotoğraf
Nejat Ersin ve bir asker talim alanında.
NEFAYSU013
Fotoğraf
Nejat Ersin ve bir grup insan talim alanında
NEFAYSU094
Fotoğraf