Şevki Vanlı

8. Ulusal Mimarlık Sergisi kolokyumu.
NEFAODA008
Fotoğraf