8. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, 2002 Seçici Kurul Tutanağı

8. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, 2002 Seçici Kurul Tutanağı
NEBAUM8001003
Fotoğraf