3 Mart Güzel Sanatlar Akademisi Gecesi için hazırlanan gazete.