8. Ulusal Mimarlık Sergisi kolokyumu.

8. Ulusal Mimarlık Sergisi kolokyumu.
NEFAODA005
Fotoğraf