döşeme

Projesi bilinmeyen paftalar
NEPRDGRPNA038
Doküman
RER Apartmanı İnşaatı. Zemin kat döşemesi ve asmolen tuğlalar.
NEFASA4031
Fotoğraf
RER Apartmanı İnşaatı. Birinci kat döşeme donatıları hazırlanıyor.
NEFASA4037
Fotoğraf
RER Apartmanı İnşaatı. İkinci kat döşeme kalıpları çakılıyor.
NEFASA4035
Fotoğraf
RER Apartmanı İnşaatı. Birinci kat döşeme kalıpları.
NEFASA4036
Fotoğraf
RER Apartmanı İnşaatı. Birinci kat döşemesinde çalışan işçiler.
NEFASA4032
Fotoğraf
RER Apartmanı İnşaatı. Birinci kat döşeme donatıları hazırlanıyor.
NEFASA4038
Fotoğraf
RER Apartmanı İnşaatı. Birinci kat döşeme donatıları hazırlanıyor.
NEFASA4039
Fotoğraf
RER Apartmanı İnşaatı. Birinci kat döşeme ve kiriş donatıları hazırlanıyor.
NEFASA4040
Fotoğraf
RER Apartmanı İnşaatı. Birinci katın beton dökülmüş hali.
NEFASA4041
Fotoğraf
RER Apartmanı İnşaatı. Birinci kat döşeme kalıpları.
NEFASA4020
Fotoğraf