Hayat Yapı Kooperatifi inşaatı, İran Caddesi cephesi.

Hayat Yapı Kooperatifi inşaatı, İran Caddesi cephesi.
NEFAYHY005
Fotoğraf