Bir Mimarlar Odası toplantısı öncesi toplu fotoğraf.