Konur sokak 4 Numaradaki binanın temel atma töreni.

Konur sokak 4 Numaradaki binanın temel atma töreni.
NEFAKNR003
Fotoğraf