Konur Sokak 4 Numaradaki binanın temel atma töreni. İsmet Barutçu ve Cihat Fındıkoğlu temelin yanında.

Konur Sokak 4 Numaradaki binanın temel atma töreni. İsmet Barutçu ve Cihat Fındıkoğlu temelin yanında.
NEFAKNR002
Fotoğraf